Санхүүгийн боловсрол олгох сургалт
Санхүүгийн боловсрол олгох сургалт маань 2 насны ангилалаар явагдах бөгөөд эхний сургалт 2017 оны 6 дугаар сарын 6,7,8 нд 10-13 насны хүүхдүүд 2 дахь сургалт …
Х.А.С Холбоо ТББ-ын 4 дүгээр сард
Х.А.С Холбоо ТББ-ын 4 дүгээр сард хийгдсэн үйл ажиллагааны мэдээллийг хүргэж байна. Х.А.С Холбоо ТББ нь Хүүхдийн хөгжил, Хүүхдийн боловсрол, Байгаль орчин гэсэн 3 чиглэлээр …