Санхүүгийн боловсрол олгох сургалт
Санхүүгийн боловсрол олгох сургалт маань 2 насны ангилалаар явагдах бөгөөд эхний сургалт 2017 оны 6 дугаар сарын 6,7,8 нд 10-13 насны хүүхдүүд 2 дахь сургалт …