Ус сувгийн удирдах газрын ажилтнууд санхүүгийн боловсролын анхан шатны мэдлэг олгох сургалтад хамрагдлаа