ХАСТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР


Хөгжлийн Алтан Сан Холбоо ТББ нь Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилготой 2010-14 онд ТББ нь “Хас төгөл” төслөө орон нутаг дахь төлөөлөгч гишүүдээрээ дамжуулан хэрэгжүүлж, 20 томоохон суурин газарт ногоон төгөл байгуулж 2 удаа байгаль орчин цэвэрлэх ажилд дэмжлэг үзүүлж хамтран оролцсон.

• 2010 оны 05-р сарын 15нд Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгаар ногоон байгууламжийг нэмэх зорилгоор “ХасТөгөл” төсөлт үйл ажиллагааг амжилттай эхэлсэн.

Тус ногоон байгууламжуудыг Улаанбаатар хотод 25-р тусгай сургуулийн гадаа талбай, “Мөрөөдлийн үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд” буюу 4-р цахилгаан станц, Эх нялхасын урд тайлбайд тус тус мод суулгаж, Хөдөө орон нутгаар Архангай аймаг, Баянхонгор аймаг, Говь-Алтай, Завхан аймаг, Ховд аймгуудад ХасТөгөл байгуулсан. Энэхүү үйл ажиллагаанд Х.А.С Холбооны гишүүд болон ХасБанкны ажилчид хамтдаа ажилласан байна. Нийт энэ үйл ажиллагаанд 1000 гаруй ажилчид хамрагдсан байна.

25-р сургуулийн гадаа талбай Нарс, Хус, Шинэс зэрэг 450-гаруй моднуудыг суулгасан

IMG_1969

Мод ургасан байдал 5-н сарын дараа

Мөрөөдлийн үндэсний цэцэрлэг буюу 4-р Цахилгаан урд 180-н           ширхэг улиас мод суулгасан

SONY DSCSONY DSC

4-н сарын дараа ургасан байдал

IMG_0943IMG_0945

Эх нялхасын гадаа талбайд 40 гаруй шинэс, нарс, хус зэрэг навчит  мод болон шилмүүст мод,2500 гаруй хайлаас суулгасан.

_MG_5008_MG_5116

4-н сарын дараах байдал

IMG_0957IMG_0959

Архангай аймгийн Банкуудын нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэнд 500-н ширхэг гоёлын хайлаас мод суулгасан.Уг арга хэмжээнд банкны ажиллагсад ирэн ногоон төглөө байгуулан ажилласан.

Picture1Picture2

Мод ургаж буй байдал

 

Picture3Picture4

Баянхонгор аймгийн Гурван бүсийн цэцэрлэгт хүрээлэнд ХасБанкны ажиллагсад очин 200ш хайлаас, 150ш Улиас, 50ш Хайлаас моднуудыг суулган ажиллаа.

Picture5Picture6

Мод ургаж буй байдал

Picture7Picture8

Говь-Алтай аймаг дахь төв талбайд 500-г ширхэг цагаан хуайс суулган ажиллаж ХасБанкны ажилчид ажиллаа.

Picture9Picture10

Моднууд ургаж буй байдал

Picture11Picture12

Завхан аймаг 3 дугаар цэцэрлэгийн хашаанд 100 ширхэг бургас, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хашаанд 400 ширхэг бургас тус тус тарьсан юм.

Picture13Picture14

Моднууд ургаж буй байдал

Picture15Picture16

Ховд аймгийн 1 дүгээр сургуулийн хашаанд 700 ширхэг гоёлын бургас суулгасан.

 

Picture17Picture18

Моднууд ургаж буй байдал

 

Picture19Picture20

2011оны ХасТөгөл

2011оны “ХасТөгөл”- ийн үйл ажиллагаанд Өмнөговь Гурвантэс, Дорнод, Эрдэнэт, Булган, Баян-Өлгий аймгууд оролцон төгөлөө байгуулсан билээ. Энэ үйл ажиллагаанд нийт 500 гаруй ХасБанкны ажилчид болон Хөгжлийн Алтан Сан Холбооны гишүүд моднуудаа тарьцгаан ажилласан билээ.

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс суманд Улиас, Бургас, Хайлаас зэрэг 300гаруй мод суулгасан үйл ажиллагаанд засаг дарга болон аймгийн иргэд оролцсон.

 

Picture21 Picture22

3-н сарын дараа

 

Picture23 Picture24

2012оны ХасТөгөл

2012оны “ХасТөгөл” үйл ажиллагаанд Улаанбаатар хотноо Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн 29-р сургууль, хөдөө орон нутагт Баянхонгор аймаг, Хэнтий аймгууд оролцсон. Нийт 10,6сая төгрөгийн сан бүрдүүлж зарцуулсан байна.Энэ үйл ажиллагаанд нийт 1045 хүн ХасБанк, Хөгжлийн Алтан Сан Холбооны гишүүд, орон нутгийн ажилчид оролцсон юм. Нийт 2815 мод бут тарьцгаасан.

29-р сургуулийн гадаа талбайд Голт бор, Хуайс, Наранцэцэгийг суулгац бэлтгэж тарьцгаасан билээ.Энэ ажилд ХасБанк, Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, түүний охин компаниудын 300орчим ажилтнууд идэвх зүтгэл гарган ажилласан.

 

Picture25 Picture26

2 сарын дараа

 

Picture27Picture28

Хэнтий аймгийн Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнд Хайлаас, Гацуур, Хуайс зэрэг 150гаруй мод суулган ажиллаа.үйл ажиллагаанд Банкны ажилчид болон аймгийн засаг дараг болон байгөль орчны албаны холбогдох хүмүүс оролцсон.

  Picture29Picture30

3-н сарын дараах байдал

 

Picture31Picture32

Баянхонгор аймгийн цэцэрлэгт хүрүүлэнд 200ш мод суулгасан ба үйл ажиллагаанд банкны ажилчид болон аймгийн иргэд хатран ажиллаа. Төгөлийг аймгийн тохижилтын ажилчид байнгын усалгаа арчилгаа хийж байна.

Picture33Picture34

3-н сарын дараа

 

Picture35Picture36

2013оны ХасТөгөл

2013 онд ХасТөгөлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэж төгөл байгуулаагүй орон нутгуудад төгөлтэй болох зорилго тавин ажилласан юм. Улаанбаатар хотод Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 63-р сургуулийн талбайг цэцэрлэгжүүлэх ажлыг нийт 300 гишүүд болон ХасБанкны дэжлэгтэйгээр амжилттай зохион байгуулж 2800 үрсэлгээг суулгасан. 2013 онд Төгөл төслийн сан нэмэгдүүлэх ажлыг ТББ-аас амжилттай зохион байгуулж Чинагийн Галсан сангийн “Эх орондоо сая мод бэлэглэе “ төсөлтэй хамтран ажиллаж 10сая төгрөгтэй тэнцэх суулгацыг бүрдүүл чадсан юм.

Picture37Picture38

2014оны ХасТөгөл

2014 оны хаврын “ХасТөгөл”- ийн үйл ажиллагааг Чинагийн Галсан сангаас зарласан төслийн шалгаруулалтад оролцож нийт 800,000 төгрөгтэй тэнцэх суулгацыг авахаар болж Улаанбаатар хот, Булган аймаг, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр аймаг, Дундговь аймаг аймгуудад үрсэлгээ болон мөнгөн дүнгээр дэмжлжг үзүүлсэн. Энэ үйл ажиллагаанд ХасБанкны ажилчид болон аймаг хотуудын цэцэрлэгжилтийн ажилтнууд оролцсон билээ. 2014 оны “ХасТөгөлийн” Улаанбаатар хот, хөдөө орон нутгийн үйл ажиллагаанд нийт 800гаруй ХасБанкны ажилчид оролцсон.

Улаанбаатар хот 29-р сургуулийн дотуур байрны гадаа талбайд Хайлаас, Алтан харгана, Болт бор 80гаруй моднууд суулгасан.Энэхүү ажилд Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, ХасБанк, Тэнгэр даатгал, ХасSecurity, ХасЛизинг хатран 150 орчим ажилтанууд идэвхи зүтгэл гарган төгөлөө байгууллаа.

Picture39 Picture40

3-н сарын дараа

 

Picture41 Picture42

Булган аймгийн “ХасТөгөл”өө нөхөн сэргээж үйл ажиллагаанд зэрлэг ургамалыг нь цэвэрлэж, цэцгийн мандал байгуулж, хашаа сандлаа будсаж ажилласан уг арга хэмжээнд Банкны ажилчид болон аймгын иргэд хамтран оролцсон.

Picture43 Picture44

4-н сарын дараах байдал

 

Picture45 Picture46

Баян-Өлгий аймгийн 11-р цэцэрлэгийн хашаанд ХасТөгөл байгуулж тус цэцэрэгийн багш ажилчид баяртайгаар хүлээн аван цэцэрлэгийн багш нар болон ХасБанкны ажилчид идэхи зүтгэл гарган Хайлаас улиас моднуудаа суулгасан байна.

Picture47 Picture48

4-н сарын дараа

 

Picture49 Picture50

Дундговь аймаг нь “ХасТөгөл” өө Өргөжүүлэн ажиллаж 150 орчим Хайлаас, Улиас, Сухай, Бургас, Шар Хуайсыг тарьж ажилласан .Уг төгөлийг тохижилтын ажилтанууд байнгын усалгаа арчилгаа хийж жил ирэх тусам өргөжин тэлж байна.

Picture51 Picture52

Говь-Сүмбэр аймаг ХасБанкны гадаа тайлбайдаа хашаагаа тойруулан Алтанхаргана, Хайлаас моднуудыг суулгасан. Энэ үйл ажиллагаанд банкны ажилтанууд оролцсон.

Picture53 Picture54

20 хоногийн дараа

Picture55 Picture56

[:en]IMG_2008IMG_2033

Хөгжлийн Алтан Сан Холбоо ТББ нь Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилготой 2010-14 онд ТББ нь “Хас төгөл” төслөө орон нутаг дахь төлөөлөгч гишүүдээрээ дамжуулан хэрэгжүүлж, 20 томоохон суурин газарт ногоон төгөл байгуулж 2 удаа байгаль орчин цэвэрлэх ажилд дэмжлэг үзүүлж хамтран оролцсон.

2010 оны 05-р сарын 15нд Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгаар ногоон байгууламжийг нэмэх зорилгоор “ХасТөгөл” төсөлт үйл ажиллагааг амжилттай эхэлсэн.

Тус ногоон байгууламжуудыг Улаанбаатар хотод 25-р тусгай сургуулийн гадаа талбай, “Мөрөөдлийн үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд” буюу 4-р цахилгаан станц, Эх нялхасын урд тайлбайд тус тус мод суулгаж, Хөдөө орон нутгаар Архангай аймаг, Баянхонгор аймаг, Говь-Алтай, Завхан аймаг, Ховд аймгуудад ХасТөгөл байгуулсан. Энэхүү үйл ажиллагаанд Х.А.С Холбооны гишүүд болон ХасБанкны ажилчид хамтдаа ажилласан байна. Нийт энэ үйл ажиллагаанд 1000 гаруй ажилчид хамрагдсан байна.

25-р сургуулийн гадаа талбай Нарс, Хус, Шинэс зэрэг 450-гаруй моднуудыг суулгасан


IMG_1952 IMG_1969

Мод ургасан байдал 5-н сарын дараа


IMG_0973 IMG_0991

Мөрөөдлийн үндэсний цэцэрлэг буюу 4-р Цахилгаан урд 180-н  ширхэг улиас мод суулгасан


SONY DSC SONY DSC

4-н сарын дараа ургасан байдал


IMG_0943 IMG_0945

Эх нялхасын гадаа талбайд 40 гаруй шинэс, нарс, хус зэрэг навчит  мод болон шилмүүст мод, 2500 гаруй хайлаас суулгасан


_MG_5008 _MG_5116

4-н сарын дараах байдал


IMG_0957 IMG_0959

Архангай аймгийн Банкуудын нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэнд 500-н ширхэг гоёлын хайлаас мод суулгасан.Уг арга хэмжээнд банкны ажиллагсад ирэн ногоон төглөө байгуулан ажилласан.


Picture1 Picture2

Мод ургаж буй байдал


Picture3 Picture4

Баянхонгор аймгийн Гурван бүсийн цэцэрлэгт хүрээлэнд ХасБанкны ажиллагсад очин 200ш хайлаас, 150ш Улиас, 50ш Хайлаас моднуудыг суулган ажиллаа.


Picture5 Picture6

Мод ургаж буй байдал


Picture7 Picture8

Говь-Алтай аймаг дахь төв талбайд 500-г ширхэг цагаан хуайс суулган ажиллаж ХасБанкны ажилчид ажиллаа.


Picture9 Picture10

Моднууд ургаж буй байдал


Picture11  Picture12

Завхан аймаг 3 дугаар цэцэрлэгийн хашаанд 100 ширхэг бургас, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хашаанд 400 ширхэг бургас тус тус тарьсан юм.


Picture13Picture14

Моднууд ургаж буй байдал


Picture15Picture16

Ховд аймгийн 1 дүгээр сургуулийн хашаанд 700 ширхэг гоёлын бургас суулгасан.


Picture17Picture18

Моднууд ургаж буй байдал


Picture19  Picture20

2011 оны ХасТөгөл

2011оны “ХасТөгөл”- ийн үйл ажиллагаанд Өмнөговь Гурвантэс, Дорнод, Эрдэнэт, Булган, Баян-Өлгий аймгууд оролцон төгөлөө байгуулсан билээ. Энэ үйл ажиллагаанд нийт 500 гаруй ХасБанкны ажилчид болон Хөгжлийн Алтан Сан Холбооны гишүүд моднуудаа тарьцгаан ажилласан билээ.

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс суманд Улиас, Бургас, Хайлаас зэрэг 300гаруй мод суулгасан үйл ажиллагаанд засаг дарга болон аймгийн иргэд оролцсон.

Picture21Picture22

3-н сарын дараа

Picture23Picture24

2012оны ХасТөгөл

2012оны “ХасТөгөл” үйл ажиллагаанд Улаанбаатар хотноо Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн 29-р сургууль, хөдөө орон нутагт Баянхонгор аймаг, Хэнтий аймгууд оролцсон. Нийт 10,6сая төгрөгийн сан бүрдүүлж зарцуулсан байна.Энэ үйл ажиллагаанд нийт 1045 хүн ХасБанк, Хөгжлийн Алтан Сан Холбооны гишүүд, орон нутгийн ажилчид оролцсон юм. Нийт 2815 мод бут тарьцгаасан.

29-р сургуулийн гадаа талбайд Голт бор, Хуайс, Наранцэцэгийг суулгац бэлтгэж тарьцгаасан билээ.Энэ ажилд ХасБанк, Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, түүний охин компаниудын 300орчим ажилтнууд идэвх зүтгэл гарган ажилласан.

Picture25 Picture26

2 сарын дараа

Picture27Picture28

Хэнтий аймгийн Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнд Хайлаас, Гацуур, Хуайс зэрэг 150гаруй мод суулган ажиллаа.үйл ажиллагаанд Банкны ажилчид болон аймгийн засаг дараг болон байгөль орчны албаны холбогдох хүмүүс оролцсон.

Picture29Picture30

3-н сарын дараах байдал

Picture31Picture32

Баянхонгор аймгийн цэцэрлэгт хүрүүлэнд 200ш мод суулгасан ба үйл ажиллагаанд банкны ажилчид болон аймгийн иргэд хатран ажиллаа. Төгөлийг аймгийн тохижилтын ажилчид байнгын усалгаа арчилгаа хийж байна.

Picture33Picture34

3-н сарын дараа

 

Picture35Picture36

2013оны ХасТөгөл

2013 онд ХасТөгөлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэж төгөл байгуулаагүй орон нутгуудад төгөлтэй болох зорилго тавин ажилласан юм. Улаанбаатар хотод Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 63-р сургуулийн талбайг цэцэрлэгжүүлэх ажлыг нийт 300 гишүүд болон ХасБанкны дэжлэгтэйгээр амжилттай зохион байгуулж 2800 үрсэлгээг суулгасан. 2013 онд Төгөл төслийн сан нэмэгдүүлэх ажлыг ТББ-аас амжилттай зохион байгуулж Чинагийн Галсан сангийн “Эх орондоо сая мод бэлэглэе “ төсөлтэй хамтран ажиллаж 10сая төгрөгтэй тэнцэх суулгацыг бүрдүүл чадсан юм.

Picture37Picture38

2014оны ХасТөгөл

2014 оны хаврын “ХасТөгөл”- ийн үйл ажиллагааг Чинагийн Галсан сангаас зарласан төслийн шалгаруулалтад оролцож нийт 800,000 төгрөгтэй тэнцэх суулгацыг авахаар болж Улаанбаатар хот, Булган аймаг, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр аймаг, Дундговь аймаг аймгуудад үрсэлгээ болон мөнгөн дүнгээр дэмжлжг үзүүлсэн. Энэ үйл ажиллагаанд ХасБанкны ажилчид болон аймаг хотуудын цэцэрлэгжилтийн ажилтнууд оролцсон билээ. 2014 оны “ХасТөгөлийн” Улаанбаатар хот, хөдөө орон нутгийн үйл ажиллагаанд нийт 800гаруй ХасБанкны ажилчид оролцсон.

Улаанбаатар хот 29-р сургуулийн дотуур байрны гадаа талбайд Хайлаас, Алтан харгана, Болт бор 80гаруй моднууд суулгасан.Энэхүү ажилд Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, ХасБанк, Тэнгэр даатгал, ХасSecurity, ХасЛизинг хатран 150 орчим ажилтанууд идэвхи зүтгэл гарган төгөлөө байгууллаа.

Picture39Picture40

3-н сарын дараа

 

Picture41Picture42

Булган аймгийн “ХасТөгөл”өө нөхөн сэргээж үйл ажиллагаанд зэрлэг ургамалыг нь цэвэрлэж, цэцгийн мандал байгуулж, хашаа сандлаа будсаж ажилласан уг арга хэмжээнд Банкны ажилчид болон аймгын иргэд хамтран оролцсон.

Picture43Picture44

4-н сарын дараах байдал

 

Picture45Picture46

Баян-Өлгий аймгийн 11-р цэцэрлэгийн хашаанд ХасТөгөл байгуулж тус цэцэрэгийн багш ажилчид баяртайгаар хүлээн аван цэцэрлэгийн багш нар болон ХасБанкны ажилчид идэхи зүтгэл гарган Хайлаас улиас моднуудаа суулгасан байна.

Picture47Picture48

4-н сарын дараа

Picture49Picture50

Дундговь аймаг нь “ХасТөгөл” өө Өргөжүүлэн ажиллаж 150 орчим Хайлаас, Улиас, Сухай, Бургас, Шар Хуайсыг тарьж ажилласан .Уг төгөлийг тохижилтын ажилтанууд байнгын усалгаа арчилгаа хийж жил ирэх тусам өргөжин тэлж байна.

Picture51Picture52

Говь-Сүмбэр аймаг ХасБанкны гадаа тайлбайдаа хашаагаа тойруулан Алтанхаргана, Хайлаас моднуудыг суулгасан. Энэ үйл ажиллагаанд банкны ажилтанууд оролцсон.

Picture53Picture54

20 хоногийн дараа

Picture55Picture56