Хөгжлийн Алтан Сан Холбоо ТББ нь 2010 – 2014оны хоорондох  “ХасТөгөл”-ийн үйл ажиллагаа
2010оны 05-р сарын 15нд Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгаар ногоон байгууламжийг нэмэх зорилгоор “ХасТөгөл” төсөлт үйл ажиллагааг амжилттай эхэлсэн.Тус ногоон байгууламжуудыг Улаанбаатар хотод 25-р …