ХАСТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР
Хөгжлийн Алтан Сан Холбоо ТББ нь Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилготой 2010-14 онд ТББ нь “Хас төгөл” төслөө орон нутаг дахь төлөөлөгч …
“ТЭМҮҮЛЭЛ” ХӨТӨЛБӨР
Энэ хөтөлбөрийг анх ХасБанк "Эмэгтэйчүүдийн Дэлхийн Банк"- ны техникийн туслалцаатайгаар 14-18 насны охидод санхүүгийн боловсрол олгох зорилгоор 2009 онд нэвтүүлсэн юм. Тэднийг хүсэл тэмүүлэлтэй амьдрахад …
“АФЛАТОН” ХӨТӨЛБӨР
Афлатон нь 8-13 насны хүүхдэд зориулсан Нийгмийн болон Санхүүгийн Боловсрол олгох хөтөлбөр юм. Анх Энэтхэг улсад хэрэгжиж эхэлсэн энэхүү хөтөлбөр нь одоогоор дэлхийн 90 орны …