“АФЛАТОН” ХӨТӨЛБӨР
Афлатон нь 8-13 насны хүүхдэд зориулсан Нийгмийн болон Санхүүгийн Боловсрол олгох хөтөлбөр юм. Анх Энэтхэг улсад хэрэгжиж эхэлсэн энэхүү хөтөлбөр нь одоогоор дэлхийн 90 орны …
Хөгжлийн Алтан Сан Холбоо ТББ нь 2010 – 2014оны хоорондох  “ХасТөгөл”-ийн үйл ажиллагаа
2010оны 05-р сарын 15нд Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгаар ногоон байгууламжийг нэмэх зорилгоор “ХасТөгөл” төсөлт үйл ажиллагааг амжилттай эхэлсэн.Тус ногоон байгууламжуудыг Улаанбаатар хотод 25-р …