Шилдэг ХасТөгөл 2017
Баянхонгор ХасТөгөл нь 2017 онд 150 суулгац нөхөж тарьсан, услалтын системийг шийдвэрлэсэн, орон нутгийн засаг захиргаа болон байгууллагуудтай хамтран ажиллаж төсөв бүрдүүлсэн, төгөлийн ургалтыг 70 …